Blank Start Menu Sa Windows 7

Alamin kung ano ang maaari mong gawin kung ang simula ng menu ng operating system ng Windows 7 ay hindi nagpapakita ng anumang nilalaman ngunit isang lugar na blangko na nagsisimula sa halip.