Kategorya: Windows 11

Windows 11: Ang Pagbabalik ng Mga Gadget?

Ipinakilala ng Microsoft ang mga gadget sa Vista at bumaba ang suporta sa Windows 8. Ang mga gadget ba, na nasa ilalim ng mga widget na ngayon, ay gagawa muli sa paparating na operating system ng Windows 11?